Sorumluluk Reddi

Dâhili İçerik İçin Sorumluluk Sınırlaması

Web sitemizin içeriği titiz bir özen ve bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ancak sayfaların hiçbirinin güncelliği, eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.


Hizmet sağlayıcıları olarak bu sayfalardaki kendi içeriğimizden genel yasalara uygun olarak sorumluyuz. Ancak web sitemizde sağlanan veya saklanan harici bilgileri izleme yükümlülüğümüz yoktur. Herhangi bir yasal ihlalin farkına varıldığında, söz konusu içerik derhal tarafımızca kaldırılacaktır. Bu konuyla ilgili sorumluluk, ancak içeriğin tarafımıza bildirilmesinden itibaren kabul edilebilir.

Dış Bağlantılar İçin Sorumluluk Sınırlaması

Web sitemiz, üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılar (“dış bağlantılar”) içermektedir. Bu web sitelerinin içeriği bizim kontrolümüz altında olmadığından, bu tür harici içerik için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Her durumda, bağlantılı web sitelerinin bilgi sağlayıcısı, sağlanan bilgilerin içeriğinden ve doğruluğundan sorumludur. Bağlantıların paylaşıldığı anda hiçbir yasal yükümlülüğümüz yoktur. Herhangi bir yasal ihlalin farkına varıldığında, söz konusu bağlantılar derhal tarafımızca kaldırılacaktır. Bu konuyla ilgili sorumluluk, ancak içeriğin tarafımıza bildirilmesinden itibaren kabul edilebilir.

Telif Hakkı

Bu web sitesinde yayınlanan içerik ve eserler, bu sitenin barındırıldığı ülkenin telif hakkı yasalarına tabidir. Telif hakkı yasasının kapsamı dışında kalan her türlü çoğaltma, işleme, dağıtım veya kullanım şekli, söz konusu yazarın veya yazarların önceden yazılı onayını gerektirir.

Verilerin Korunması

Web sitemizi ziyaret etmek, sunucumuzda erişim hakkında bilgi depolanmasına (tarih, saat, erişilen sayfa) neden olabilir. Bu, kişisel verilerin analizini temsil etmez (örneğin ad, adres veya e-posta adresi). Kişisel veriler toplanırsa, bu yalnızca - mümkün olduğu ölçüde - web sitesinin kullanıcısının önceden onayı ile gerçekleşir. Kullanıcının açık onayı olmadan verilerin üçüncü taraflara iletilmesi söz konusu olamaz.


İnternet üzerinden (örneğin e-posta ile) veri iletiminin güvenlik açıklarına neden olabileceğini açıkça belirtmek isteriz. Bu nedenle, verileri üçüncü tarafların erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir. Bu tür güvenlik açıklarından kaynaklanan zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.


Üçüncü taraflarca yayınlanan tüm iletişim bilgilerinin reklam amacıyla kullanılması açıkça hariç tutulmuştur. İstenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal adımlar atma hakkımızı saklı tutarız; örneğin, spam postalar