TBDY 2018 Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımının Belirlenmesi Akış Diyagramı

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de bina tasarımı için aşağıdaki iki yaklaşım esas alınmıştır:

  1. Dayanıma Göre Tasarım (DGT): Bina taşıyıcı sistemlerinin yeterli dayanım, rijitlik ve süneklik koşullarını sağlayacak şekilde tasarımını öngören yaklaşım
  2. Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT): Çeşitli performans hedefleri için taşıyıcı sistemin gerçek davranışının modellenmesine ve doğrusal olmayan hesabına dayanan yaklaşım

  Binanız için bu değerlendirme/tasarım yaklaşımlarından hangisini kullanmanız gerektiğini ve binanızın performans hedeflerini belirlemek için aşağıdaki akış diyagramını kullanabilirsiniz:


  Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımının Belirlenmesi  Akış Diyagramı Kaynağı: Depreme Dayanıklı Binaların Tasarımına Giriş - Kutlu Darılmaz

Şimdi katıl!

Henüz bir hesabınız yok mu? Şimdi kayıt olarak topluluğumuzun bir parçası olun!