imyusyil kullanıcısının gönderileri

  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de bina tasarımı için aşağıdaki iki yaklaşım esas alınmıştır:

  1. Dayanıma Göre Tasarım (DGT): Bina taşıyıcı sistemlerinin yeterli dayanım, rijitlik ve süneklik koşullarını sağlayacak şekilde tasarımını öngören yaklaşım
  2. Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT): Çeşitli performans hedefleri için taşıyıcı sistemin gerçek davranışının modellenmesine ve doğrusal olmayan hesabına dayanan yaklaşım

  Binanız için bu değerlendirme/tasarım yaklaşımlarından hangisini kullanmanız gerektiğini ve binanızın performans hedeflerini belirlemek için aşağıdaki akış diyagramını kullanabilirsiniz:


  Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımının Belirlenmesi  Akış Diyagramı Kaynağı: Depreme Dayanıklı Binaların Tasarımına Giriş - Kutlu Darılmaz

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde kurulan uzaktan eğitim merkezinde 10.04.2020 tarihi itibariyle "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi" verilmeye başlandı. Zamanla zenginleştirilmesi planlanan kütüphane bölümünün de yer aldığı sisteme, https://uzem.afad.gov.tr üzerinden kaydolabilirsiniz.  Kullandığınız yaklaşık maliyet ve hakediş programının size göre artılarını ve eksilerini, tercih etme nedeninizi de yazarsanız daha faydalı olacaktır.


  Ayrıca, ankete eklenmesini istediğiniz programlar varsa da belirtin. Eğer, az kullanılan ve bunların dışında bir program kullanıyorsanız da program hakkında bilgi verebilirsiniz.